Andrzej Gala

Stanowisko
Z-ca Naczelnika
Miejsce pracy
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Telefon
338579323
Fax
338579330
E-mail:
andrzej.gala@um.ustron.pl