Andrzej Gala

Stanowisko
inspektor
Miejsce pracy
43-450 Ustroń , Rynek 1
Telefon
338579323
Fax
338579330
E-mail:
andrzej.gala@um.ustron.pl