Jarosław Pobożny

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon
338579323
Fax
338579330
E-mail:
jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl