Katarzyna Czyż - Każmierczak

Stanowisko
Naczelnik PKT
Miejsce pracy
UM Ustroń
E-mail:
katarzyna.czyz-kazmierczak@um.ustron.pl