Maciej Russek

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Telefon
338579348
Fax
338579330
E-mail:
maciej.russek@um.ustron.pl