Aleksandra Polok

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Telefon
338579336
Fax
338579330
E-mail:
aleksandra.polok@um.ustron.pl