Magdalena Wysocka

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Telefon
338579323
Fax
338579330
E-mail:
magdalena.wysocka@um.ustron.pl