Agnieszka Kozieł

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579334
Fax
338579352
E-mail:
agnieszka.koziel@um.ustron.pl