Agnieszka Kulig

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Mieszkaniowy - UM Ustroń
Telefon
338579331
Fax
338579300
E-mail:
agnieszka.kulig@um.ustron.pl