Karolina Staniczek

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Telefon
338579305
Fax
338579330
E-mail:
karolina.staniczek@um.ustron.pl