Renata Kamińska

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Telefon
338579315
Fax
338579330
E-mail:
renata.kaminska@um.ustron.pl