URZĄD MIASTA USTROŃ

TELEFONY I ADRESY EMAIL:
Aktualne telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń (format pdf) - kliknij

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
Miasto Ustroń reprezentowane przez Burmistrza Miasta Ustroń

Inspektor Ochrony Danych
Marek Landowski
Email: iodo1@odo.ustron.pl

Informacje:
www.miasto.odo.ustron.pl

 

DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE:

ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
powiat cieszyński
województwo śląskie

tel: 48 (33) 8579 300
fax: 48 (33) 8579 330
e-mail: biuropodawcze@ustron.pl
www:  http://www.ustron.pl