Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Rurociąg tłoczny wraz z zasilaniem od studni głębinowej do Górnej Stacji Koleii Linowej
  Identyfikator kosztorysu: Rurociąg tłoczny wraz z zasilaniem od studni głębinowej do Górnej Stacji Koleii Linowej  
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2019-02-26 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
1 Część wodna    
1.1 Wytyczenie i obsługa geodezyjna    
10 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 111-2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
1 km 0,30
1.2 Roboty ziemne    
10 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 209-7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.IV
100 m3 2,39
20 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 307-2
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV
100 m3 0,27
30 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 208-1
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV
100 m3 0,88
40 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
100 m3 0,88
50 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1411-2
Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm
1 m3 27,07
70 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm
1 m3 60,98
1.3 Roboty montażowe    
10 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1009-1
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 63 mm
100 m 3,00
20 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1010-1
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 63 mm
1 złącze 2,00
30 KNR 2-18 WACETOB 219-5
Uliczne zdroje wodociągowe o średnicy 20 mm
1 kpl 1,00
40 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1606-1
Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
1 próba - 200 m 2,00
50 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 9914-1
Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy nominalnej 50-65 mm
10 m -5,00
60 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1612-1
Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm
200 m 2,00
70 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 9915-1
Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 50-65 mm
10 m -5,00
80 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1611-1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm
200 m 2,00
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2019-02-26 str. 2
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
90 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 9915-1
Nakłady dodatkowe w wypadku wykonania dezynfekcji i płukania przewodów o średnicy nominalnej rur 50-65 mm
10 m -5,00
110 KNR 2-19 WACETOB 306-5
Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 110 mm
1 m 1,00
1.4 Roboty drogowe    
10 KNR 2-31 805-3
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej ręcznie, wys.kostki 8 cm
100 m2 0,06
20 KNR 2-31 107-2
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
1 m3 0,72
30 KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej
100 m2 0,06
1.5 Hydroforownia    
10 KNR 2-15 WACETOB 123-4
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 32 mm
1 kpl 2,00
20 KNR 2-15 WACETOB 116-4
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 40 mm
10 szt 0,20
30 KNR 2-15 WACETOB 112-4
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 40 mm
100 m 0,06
40 KNR 2-15 WACETOB 132-4
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32 mm
10 szt 0,50
50 KNR 2-15 WACETOB 530-4
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
1 szt 2,00
60 KNR 2-15 WACETOB 127-1
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach mieszkalnych
100 m 0,06
70 KNR 2-15 WACETOB 128-2
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
100 m 0,06
80 1-1
Dostawa i montaż Filtr O11-4270+470 (dysza)
szt 1,00
90 1-1
Dostawa i montaż zbiornik bateryjny TITAN
szt 1,00
100 1-1
Dostawa i montaż Lampa bakteriobójcza TMA V120
szt 1,00
110 1-1
Dostawa i montaż Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 2' PN 1-16
szt 1,00
120 1-1
Dostawa i montaż Zestaw hydroforowy z dwoma pompami dla np parametrów : Q=20i/min=1,2m3/h=0,33l/s : Q=15l/min=0,9m3/h=0,25l/s
szt 1,00
1.6 Rurociąg grawitacyjny odprowadzający popłuczyny ze złoża    
10 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 111-2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
1 km 0,01
20 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 209-7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.IV
100 m3 0,11
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2019-02-26 str. 3
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
30 KNR 2-01  317-3
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu V-VI
100 m3 0,01
40 KNR 2-01 WACETOB 208-8
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu IV
100 m3 0,06
50 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 208-1
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-IV
100 m3 0,06
60 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
100 m3 0,06
70 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1411-2
Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm
1 m3 1,26
80 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm
1 m3 3,58
90 KNNR 1 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 313-4
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV
100 m2 0,37
1.7 Roboty montażowe    
10 KNR 2-18 WACETOB 408-2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm
100 m 0,14
20 KNNR 4 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1321-2
Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm
1 szt 1,00
30 KNR 2-18 WACETOB 706-1
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 m
1 próba - 50 m 1,00
40 KNR 2-18 WACETOB 9909-3
Rury żeliwne i stalowe o średnicy 150 mm
10 m -18,00
50 KNR 2-19 134-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy rurociągu
mb 14,00
1.8 Roboty montażowe - studnie    
10 KNR 2-18 WACETOB 517-2
Kompletna studzienka inspekcyjna fi 315
1 szt 2,00
20 KNR 2-18 WACETOB 517-2
Kompletna studnia chłonna Vertical -IT DN600, 2,5m+pokrywa żeliwna A15/600 z dwoma śrubami+wkładka "in situ" 160
1 szt 1,00
30 1-1
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
m2 7,46
40 KNR 2-01  610-7
Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie ze żwiru lub pospółki wykonywana z gotowego kruszywa
1 m3 0,17
2 Część elektryczna    
2.1 Instalacje silno-prądowe    
2.3 Osprzęt elektroinstalacyjny Instalacja oświetlenia    
10 KNR 5-08 301-20
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otwórow mechanicznie w cegle
100 szt 0,02
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2019-02-26 str. 4
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
20 KNR 5-08 302-10
Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement
100 szt 0,02
30 KNR 5-08 302-3
Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement
100 szt 0,01
40 KNR 5-08 307-3
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej świecznikowy
100 szt 0,02
----- Koniec wydruku -----
2.4 Osprzęt elektroinstalacyjny Instalacja gniazd wtyczkowych    
10 KNR 4-01 208-6
Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o gr.do 20 cm
1 szt 1,00
20 KNR 4-03 1006-6
Ręczne przebijanie otworów w  ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm
100 otworów 0,01
30 KNR 4-03 1008-1
Montaż przepustow rurowych o długości przepustu 1 m na ścianie, Dz:rury do 25 mm
100 przepustów 0,50
40 1-3
Sprawdzanie jednego obwodu inst elekt. 1 faz
kpl 1,00
50 1-4
Badanie inst ochronnej - pierwszy pomiar
kpl 2,00
60 1-5
Badanie inst ochronnej - nast. pomiar
kpl 2,00
2.5 Przewody elektroenergetyczne    
10 KNR 5-08 214-1
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
100 m 0,55
20 KNR 5-08 214-3
Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu, do 40 mm2 Al
100 m 0,65
30 1-6
Dostawa przewód YDY 3x1,5
1m 55,00
40 1-7
Dostawa YDYżo 3x2,5mm2
mb 30,00
50 1-8
Dostawa YDYżo 5x2,5mm2
mb 15,00
60 1-9
Dostawa YDYżo 5x4mm2
mb 10,00
70 1-10
Dostawa YDYżo 3x4mm2
mb 10,00
2.6 Kable elektroenergetyczne    
10 KNR 5-10 118-3
Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m
100 m 0,15
20 1-11
Dostawa YKYżo 5x16mm2
mb 15,00
W1 Przedmiar robót wyk.dn.2019-02-26 str. 5
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
30 KNNR 5 726-1
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt 2,00
40 1-12
Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe- pomiar
odcinek 2,00
2.7 System tranzytu kablowego Materiały i osprzęt dodatkowy    
10 1-13
Osadzenie przepustów w stropach z betonu dł. przebicia do 30cm, śr.rury do 110mm
szt 1,00
20 KNR 5-08 811-1
Sprawdzenie stanu izolacji bez względu na rodzaj instalacji i przewodów
1 szt 8,00
30 KNR 5-08 811-3
Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru - instalacja wtynkowa
1 szt 8,00
2.8 Elementy prefabrykowane    
10 KNR 5-08 404-8
Montaż wraz z konstrukcją skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg, mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
1 szt 1,00
20 1-13
Dostawa Rozdzielnica obiektowa RA
szt 1,00
30 1-14
Pomiar rozdzielnicy
szt 1,00
2.9 Instalacje Zewnętrzne    
10 KNNR 5 702-3
Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV
1 m3 85,20
20 KNNR 5 706-2
Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m [RMS=2]
100 m 3,55
30 KNNR 5 707-1
Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m
100 m 3,55
40 KNNR 5 726-10
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
1 szt 2,00
50 KNNR 5 1302-4
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach
1 odcinek 2,00
----- Koniec wydruku -----