Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Rurociąg tłoczny wraz z zasilaniem od studni głębinowej do Górnej Stacji Koleii Linowej
  Poziom cen:IV kw 2018  
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: Rurociąg tłoczny wraz z zasilaniem od studni głębinowej do Górnej Stacji Koleii Linowej
W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn.2019-02-26 str. 1
Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość
1 1030499 Wazelina techniczna kg 3,3225    
2 1121199 Pale szalunkowe stal.(wypraski) t 0,0126    
3 1341299 Klamry ciesielskie kg 16,1000    
4 1413201 Podchloryn sodowy kg 0,7000    
5 1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycz.gr.pow 0.4-0.6mm gat I/II m2 149,1000    
6 1600620 Miał kamienny t 0,0720    
7 1600624 Kliniec kamienny t 0,1440    
8 1600625 Tłuczeń kamienny sortowany t 1,4328    
9 1601897 Piasek zwykły m3 53,9600    
10 1601997 Piasek m3 0,4728    
11 1602197 Pospółka -kruszywo nienormowane m3 113,9258    
12 1640903 Żwirek filtracyjny m3 0,2161    
13 1700305 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0702    
14 2011501 Przepust wodo i gazo szczelny szt 1,0100    
15 2222101 Kostka brukowa 6 cm,szara m2 6,1500    
16 2640004 Bale igl.obrzynane nasyc.gr.50-63mm kl.III m3 0,0318    
17 2640194 Bale drewniane nasyc.kl.III m3 0,0300    
18 2640623 Deski igl.obrzynane nasyc.gr.25-45mm kl.III m3 0,0300    
19 2640900 Drewno na stemple budowlane (okrągłe) igl.korowane nasyc. m3 0,0307    
20 2641805 Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II m3 0,0500    
21 3901261 Geowłóknina poliprop.do 200 g/m2 m2 8,0202    
22 3930000 Woda m3 -3,3740    
23 3930002 Woda przemysłowa z rurociągu m3 27,6600    
24 3950020 Drewno na stemple budowlane okorowane d:12-14cm m3 0,0600    
25 3951300 Słupki drewniane igl.d:70 mm m3 0,0899    
26 4000782 Zbiornik bateryjny TITAN szt 1,0000    
27 5031060 Rura stalowa gwintowana ocynk.d:50 mm m 6,0000    
28 5063800 Rura ocynk.stalowa d:50 mm m 1,5000    
29 5141999 Kołnierz zaślepiający szt 0,4000    
30 5240199 Króciec żel.ciśn.1-kołn. szt 0,2000    
31 5242399 Zwężka żeliwna kołnierzowa szt 1,0000    
32 5600342 Rura PVC ciśn.bezkiel.B 1,0 MPa 20 mm m 0,1200    
33 5600399 Rury bezkielichowe z PVC m 0,8400    
34 5601298 Rury PVC kielichowe,ciśnieniowe z uszczelką m 14,2800    
35 5603999 Rury z polietylenu PE,PEHD m 306,1020    
36 5610998 Kształtki PVC ciśnieniowe 1-kielichowe z uszczelką szt 1,0000    
37 5611996 Kształtka z PVC ciśnieniowa (gwintowana) d:20 mm szt 0,0360    
38 5611998 Kształtka PVC ciśnieniowa (gwintowana) szt 16,0000    
39 5611999 Kształtka PVC ciśnieniowa łączona na klej szt 6,0000    
40 5619999 Tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stal. szt 0,4000    
41 5632399 Rury z polipropylenu m 6,4800    
W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn.2019-02-26 str. 2
Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość
42 5632997 Rury polietylenowe m 1,0400    
43 5649998 Kształtka z polipropylenu szt 2,8200    
44 5701099 Zawór przelotowy z żeliwa ciągl.z zaworem spustowym szt 0,1000    
45 5723243 Filtr O11-4270+470(dysza) szt 1,0000    
46 5730001 Zawór zwrotny przelotowy mosiężny wodny Dn:15 mm szt 0,0120    
47 5730097 Zawór przelotowy prosty szt 5,0000    
48 5730201 Zawór przelotowy do wody gorącej d:15 mm szt 0,0120    
49 5814199 Zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa owalna szt 1,0000    
50 5830399 Zdrój wodociągowy żeliwny szt 1,0000    
51 5831098 Obudowa żeliwna do zasuwy szt 1,0000    
52 5831299 Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantów szt 1,0000    
53 5832201 Zawór napow-odpow. 2" PN1-16 szt 1,0000    
54 5856998 Kurek manom.gwintowany szt 2,0000    
55 6050799 Pokrywa żeliwna szt 3,0000    
56 6141000 Rurka syfonowa do manometru szt 2,0000    
57 6143999 Manometr zwykły techniczny szt 2,0000    
58 6300100 Zestaw hydroforowy z dwoma pompami szt 1,0000    
59 6321900 Tabliczka do znakowania gazociągów szt 14,0000    
60 6333299 Trzon studzienki,rura karbowana m 3,1500    
61 6602999 Uchwyt do rurociągów z tworzyw sztucznych szt 12,0000    
62 6801299 Śruby średniodokładne z nakr.i podkł. kg 5,4000    
63 6804005 Śruby stal.średniodokł.z nakr.i podkł.M16 kg 1,6300    
64 6815999 Uszczelki gumowe płaskie szt 1,0000    
65 7051112 Rozdzielnica jak w projekcie szt 1,0000    
66 7331399 Lampa bakteriobójcza TMA V120 kpl 1,0000    
67 7519999 Łącznik instalacyjny szt 2,0400    
68 7540499 Puszka bakelitowa szt 1,0200    
69 7550099 Puszki szczękowe do przyborów szt 2,0400    
70 7629999 Końcówki kablowe szt 4,0000    
71 7640100 Opaska kablowa typu OKi szt 40,2500    
72 7660099 Uchwyt kablowy uniwersalny typu UKU szt 4,0000    
73 7950808 Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x4 mm2 m 10,2000    
74 7950818 Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.5x4 mm2 m 10,2000    
75 7950827 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 15,3000    
76 7950999 Kabel YKy 50 mm2 m 15,7500    
77 7951603 Przewód YAYżo 3x1,5 mm2 m 56,1000    
78 7951731 Przewód YDYżo3x2,5mm2 m 30,6000    
79 7969999 Kable m 369,2000    
80   Materiały  pomocnicze        
    R a z e m   k o s z t o r y s