Rejestr zmian w biuletynie

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14-2020 ws. Klasyfikacji rocznej i końcowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13-2020 ws. zmiany terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającejuchwałę ws. zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws.zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedury bezpieczeństwa - egzaminósmoklasisty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.doc.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - CIVID-19
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych"
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura bezpieczeństwa - COVID-19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 11-2020 ws. zawieszenia zajęć w SP2 Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10.2 - 2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna