Rejestr zmian w biuletynie

27.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14-2020 ws. Klasyfikacji rocznej i końcowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13-2020 ws. zmiany terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającejuchwałę ws. zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws.zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedury bezpieczeństwa - egzaminósmoklasisty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.doc.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - CIVID-19
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych"
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura bezpieczeństwa - COVID-19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 11-2020 ws. zawieszenia zajęć w SP2 Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10.2 - 2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12 - zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.03.2020 e sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - zawieszenie zajęć w szkole
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym - Referat Budżetowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejoniegóry Równica"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sparwie uhonorowania 30-lecia restytucjisamorządu terytorialnego w Polsce"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie przekazania skargi doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedziąna skargę"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboruczłonków Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego KomisjiRewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członkaKomisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacjiPrzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata orazodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawygruntu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieniesłużebności przesyłu na gruncie gminnym dla firmy Tauron DystrybucjaS.A."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieniesłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym przy ul.Skoczowskiej w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia od PowiatuCieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacjaodcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska”."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymaniaczystości i porządku na terenie Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca Plan Gospodarki NiskoemisyjnejMiasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nabycia w drodze kupnazabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażantów."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przekazania projektu Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń doorganu regulacyjnego."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad i trybuprzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustrońna temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku odnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przedłużenia terminupłatności rat podatku od nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawiewprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lubodroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowychstanowiących dochód gminy."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki wWojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKatowicach (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynkówmieszkalnych w rejonie ul. Łącznej i Bładnickiej)."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmian w budżecie miasta na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwalenia statutu MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianęnieruchomości położonej przy ul. Drozdów"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieniesłużebności przesyłu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej wpostaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowaniedziałalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym wBielsku - Białej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej wpostaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizacjęzadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla OsóbDotkniętych Przemocą w Rodzinie”"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Miasta Ustroń w 2020r.” "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nabycia w drodze kupnanieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Ustroniu "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie petycji z dnia 6 grudnia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie petycji z dnia 18 listopada2019r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zawarcia z innymi jednostkamisamorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzeniapozaszkolnych punktów katechetycznych."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata orazodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawygruntu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad i trybuprzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustrońna temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia średnich cenjednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2019/2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarciekolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienieprzesyłu na gruncie gminnym ul. Ignacego Daszyńskiego w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawekopłaty za zajęcie pasa drogowego."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia zopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybuuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie metody ustalenia opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planukontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwykompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia„Za zasługi dla Miasta Ustronia” Janowi Gomoli."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020rokiem Jana Cholewy."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń w sprawie tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność GminyUstroń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasadwynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu MiastaUstroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetuMiasta Ustroń na 2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna