Rejestr zmian w biuletynie

03.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.06.2018_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34/2017 z dnia 11 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/2017 z dnia 7 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G2.ZP.271.3.01.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz linków do SIWZ_KREDYT_2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie US.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie ZUS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.35.2017 - Załącznik nr 1 do SIWZ.xls"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.35.2017 - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.35.2017 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.35.2017 - Załączniki nr 2 i 3 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.35.2017_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w 2018 r. - I edycja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w 2018 r. - I edycja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LIV/13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu z dnia 31 maja 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LIII/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z/s w Ustroniu z dnia 27 marca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółka z o.o." z siedzibą w Ustroniu z dnia 13.06.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółka z o.o." z siedzibą w Ustroniu z dnia 13.06.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolei Linowej "Czantoria" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 23 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 29 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 29 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolei Linowej "Czantoria" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu z dnia 23 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscu i terminie planowanego zgromadzenia 15.12.2017 r. - ODWOŁANE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wzdłuż bulwarów nadwiślańskich w Ustroniu w trasy rolkowo-narciarskie, skatepark, „pumptrack” i siłownię zewnętrzną w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wzdłuż bulwarów nadwiślańskich w Ustroniu w trasy rolkowo-narciarskie, skatepark, „pumptrack” i siłownię zewnętrzną w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.63.2016_Umowa.pdf"

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/371/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/370/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/369/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/368/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia MiejskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia przez MiastoUstroń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą..........."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały sprawie przyjęcia regulaminukorzystania z siłowni zewnętrznych, będących własnością MiastaUstroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zazbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń"

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.03.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawiewyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady MiastaUstroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstujednolitego Uchwały Nr XLVII/535/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej podnazwą "Gazeta Ustrońska""
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitegotekstu w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportoweoraz za osiągnięcia w działalności sportowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stwierdzeniaprzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6im. Józefa Kreta w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6im. Józefa Kreta w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stwierdzeniaprzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stwierdzeniaprzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu w ośmioletnią SzkołęPodstawową nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stwierdzeniaprzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Klimatycznej SzkołyPodstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu w ośmioletniąKlimatyczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stwierdzeniaprzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości w drodze przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnieniaz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia inkasa orazokreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatkuod nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznymzobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytudługoterminowego"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 385/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie utworzenia przez Gminę Ustroń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 384/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 383/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 382/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 381/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 380/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu w ośmioletnią Klimatyczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr l w Ustroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr I w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 378/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 377/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 376/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Gazeta Ustrońska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 375/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 374/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 374/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 374/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 374/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat oraz w sprawie częściowego zwolnienia z opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 373/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 372/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 371/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2015-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2015-2022
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2015-2022 rok" na "Projektuchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń2015-2022"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2017-2028
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2017-2028
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2017-2028 " na "Projekt uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2017-2028 "
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2013-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2015-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2014-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2013-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2013-2022
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2013 rok." na "Projekt uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2013-2022"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2013-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2014-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2014-2022
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2014 rok. " na "Projekt uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2014-2022"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2014-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2015-2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2016-2028
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2016-2028
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2016 rok " na "Projekt uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2016-2028 "
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2016-2028
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2017-2028
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2017-2028
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2017 rok " na "Projekt uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na 2017-2028 "
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2017-2028
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2018-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2018-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 2018-2030
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt uchwały w sprawie PrognozyFinansowej Miasta Ustroń na 2018 rok" na "Projekt uchwały w sprawiePrognozy Finansowej Miasta Ustroń 2018-2030"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.33.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_w_części_nr_2,5,6_zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie i odnowa parków, skwerów i terenów zielonych w mieście Ustroń w ramach zadania nr 2 projektu pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.33.2017_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_części_nr_1,3,4_zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.87.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.90.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.86.2017_Umowa.pdf"

poprzednia ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... następna