Rejestr zmian w biuletynie

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XVII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie RODO.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie RODO.docx

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze na rachmistrzówterenowych.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja RODO.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o niekaralności.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie RODO.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.19.2020_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_540103810-N-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.19.2020_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5 (wymiana oświetlenia)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5 (wymiana oświetlenia)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.22.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-4112N_20200615_070250.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MX-4112N_20200612_102939.pdf

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dot. dyżurów w związku z przyjmowaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w zakresie klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie arkuszy organizacji placówki oświatowej w Ustroniu na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Panu Romanowi Langhammerowi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Pani Jolancie Kocyan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odwołanie imprez masowych na terenie Miasta Ustroń w okresie od 01 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu, powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu pracy komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekazanie Radzie Miasta Ustroń, raportu o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przekazanie Radzie Miasta Ustroń, raportu o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Przekazanie Radzie Miasta Ustroń, raportu o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie arkuszy organizacji Szkół Podstawowych nr 1,2,5,6 oraz nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie arkuszy organizacji Przedszkoli nr 1,2,4,5,6 i 7 w Ustroniu na rok szkolny 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie środków finansowych w budżecie Miasta Ustroń przewidzianych na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiana planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie zajęć w zakresie klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji w placówkach oświatowych na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozpatrzenie wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie nagród i wyróżnień Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieszenie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Czasowe zawieszenie działalności na tereniewojewództwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020 "
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projektuchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu nagruncie gminnym
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Skierowanie pod obrady sesji projektuchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawynieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie odobowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu." na"Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawieustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego zgodnie z decyzją nr PSI.6334.54.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym (TAURON ul. Jelenica)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wprowadzenie do użytku służbowego Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego „RATUSZ” dla Urzędu Miasta Ustroń zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Rynek 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skierowanie pod obrady sesji rady miasta uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi, w sprawie projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2020 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie rezerwy celowej na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego D. Ryszawego dotycząca kontroli planowanych działań w zakresie skanalizowania dzielnicy Ustroń Polana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego D. Ryszawego dotycząca kontroli przestrzegania przepisów gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych na terenie dzielnicy Ustroń Polana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego D. Ryszawego dotycząca inwentaryzacji nadzoru nad spontanicznie powstającą zabudową dzielnicy Ustroń Polana
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna