Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającejuchwałę ws. zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws.zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 183/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedury bezpieczeństwa - egzaminósmoklasisty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - COVID-19.doc.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnieniabezpieczeństwa - CIVID-19
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Zakładowego Funduszu ŚwiadczeńSocjalnych"
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura bezpieczeństwa - COVID-19"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12-2020 ws. procedury zapewnienia bezpieczeństwa - COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik do Zarządzenia nr 12-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 11-2020 ws. zawieszenia zajęć w SP2 Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10.2 - 2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12 - zmieniające zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.03.2020 e sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - zawieszenie zajęć w szkole
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Finansowym - Referat Budżetowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy naczelnika Wydziału Budżetu i Księgowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejoniegóry Równica"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sparwie uhonorowania 30-lecia restytucjisamorządu terytorialnego w Polsce"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie przekazania skargi doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedziąna skargę"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboruczłonków Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego KomisjiRewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członkaKomisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacjiPrzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata orazodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawygruntu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieniesłużebności przesyłu na gruncie gminnym dla firmy Tauron DystrybucjaS.A."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieniesłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym przy ul.Skoczowskiej w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia od PowiatuCieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacjaodcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska”."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymaniaczystości i porządku na terenie Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca Plan Gospodarki NiskoemisyjnejMiasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nabycia w drodze kupnazabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażantów."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przekazania projektu Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń doorganu regulacyjnego."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad i trybuprzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustrońna temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku odnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przedłużenia terminupłatności rat podatku od nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawiewprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lubodroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowychstanowiących dochód gminy."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki wWojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKatowicach (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynkówmieszkalnych w rejonie ul. Łącznej i Bładnickiej)."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmian w budżecie miasta na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwalenia statutu MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianęnieruchomości położonej przy ul. Drozdów"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieniesłużebności przesyłu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej wpostaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowaniedziałalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym wBielsku - Białej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej wpostaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizacjęzadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla OsóbDotkniętych Przemocą w Rodzinie”"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie Miasta Ustroń w 2020r.” "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nabycia w drodze kupnanieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej w Ustroniu "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie petycji z dnia 6 grudnia 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie petycji z dnia 18 listopada2019r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zawarcia z innymi jednostkamisamorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzeniapozaszkolnych punktów katechetycznych."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata orazodstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawygruntu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad i trybuprzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustrońna temat budżetu Miasta Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia średnich cenjednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2019/2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarciekolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienieprzesyłu na gruncie gminnym ul. Ignacego Daszyńskiego w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawekopłaty za zajęcie pasa drogowego."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia zopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybuuiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie metody ustalenia opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planukontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwykompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia„Za zasługi dla Miasta Ustronia” Janowi Gomoli."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020rokiem Jana Cholewy."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń w sprawie tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność GminyUstroń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasadwynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu MiastaUstroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetuMiasta Ustroń na 2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń wdrodze przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność GminyUstroń na okres powyżej 3 lat."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przystąpienia doopracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniudla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, AleiLegionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na terenie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na terenie gminnym – ConstantiaColorcap Sp. z o.o."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogigminnej nr 592001 S ul. Szerokiej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wzamian za uiszczoną opłatę"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przezokreślonych właścicieli nieruchomości, "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie metody ustaleniaopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawekopłat "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie częściowe zwolnieniaz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytkuekologicznego pod nazwą „Pióropuszniki nad Wisłą” "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstujednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspieraniafinansowego sportu na terenie Miasta Ustroń "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącejwpływu planowanych inwestycji ujętych w VI aktualizacji Krajowegoprogramu oczyszczania ścieków komunalnych dla Aglomeracji Skoczów nacenę oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miasta Ustroń wlatach 2019-2027"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody naustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym – ul.Działkowa"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia MiejskiegoProgramu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasaoraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wopłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2020 "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięcimieszkańców Ustronia zamordowanych w dniu 9 listopada 1944 r. "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników doSądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję od 2020 r. do 2023 r. "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników doSądu Okręgowego w Bielsku - Białej na kadencję od 2020 r. do 2023 r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania RadySeniorów Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Lauru GminZiemi Cieszyńskiej 2019 – Srebrnej Cieszynianki."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzeniazakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Prof. JanaSzczepańskiego w Ustroniu oraz Gimnazjum nr 2 w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nazawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jestta sama nieruchomość."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programuwspółpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2020”."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na którychnie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia MiejskiegoProgramu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokościstawki opłaty uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatkurolnego na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku odnieruchomości na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie wystąpienia z apelem o realizacjęprojektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowych numer694/157/190/191 Bronów- Bieniowiec- Skoczów- Goleszów- Cieszyn/WisłaGłębce”"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wwyborach ławników do sądów powszechnych."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata naławnika bez dalszego biegu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata naławnika bez dalszego biegu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/502/2018 RadyMiasta Ustroń z dnia 13 września 2018r, w sprawie regulaminuwynagradzania nauczycieli."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na sprzedażnieruchomości w drodze przetargu "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie powołania i przystąpienia doStowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego WojewództwaŚląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku – Białej,zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionuw celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramachRegionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwaz Gminą Brenna, Gminą Goleszów i Miastem Wisła celem wspólnejrealizacji projektu pn. ”Rowerem przez Beskidy – etap 1” "
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzeniainkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasow podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznymzobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie WieloletniejPrognozy Finansowej Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego P. Sztefka dotycząca podjęcia działań w zakresie zmiany zasad koszenia trawy w parkach i na terenach zielonych zarządzanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego P. Sztefka dotycząca podjęcia działań w zakresie zmiany zasad koszenia trawy w parkach i na terenach zielonych zarządzanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację 23.04..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XVI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna