Rejestr zmian w biuletynie

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka w sprawie wystąpienia z wnioskiem do CPPC o zakup sprzętu elektronicznego dla ustrońskich szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzeniews. zdalnego nauczania.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoływ okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostekoswiaty.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzenie ws.zdalnego nauczania.doc1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoły wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oswiaty.doc(.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.2/2020 zmieniajace zarządzenie ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7/2020 ws. wprowadzenia do stosowania Księgi głównej księgozbioru SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 ws. ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 ws. Regulaminu rekrutacji do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3/2020 ws Regulaminu wybagradzania PAiO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2020 ws. powołania Komisji stypendialnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2020 ws. przyjęcia Planu finansowego szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 23/2019 ws. Regulaminu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 22/2019 ws. powołania zespołów nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 21/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu dyżurów międzylekcyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 20/2019 ws. powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 18/2019 ws. dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16/20019 ws. wprowadzenia procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13/2019 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12.1/2019 zs. zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2019 ws. zmiany Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 w sprawie ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym do SP2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AGG.6733.000004.2020.MW - uzgodnienia - BIP.pdf"

27.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 10/2020 r. Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej III z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca zgłaszania kndydatów do obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZPOW-571-32 20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca zgłaszania kndydatów do obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 10/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 10/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustroń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05 Klauzula informacyjna głosowaniekorespondencyjne-1.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04Zgloszenie-zamiaru-glosowania-korespondencyjnego-w-wyborach-Prezydenta-2.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej II z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 14/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.12.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 16/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 15/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 15/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna