Rejestr zmian w biuletynie

28.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert- I edycja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert- I edycja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 398/2019 BurmistrzaMiasta Ustroń "
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert- I edycja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.39.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/144/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/143/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.39.2019_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.39.2019_Zmiana treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24.10.2019r. wsprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok2020
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/142/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym - Referat Budżetowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym - Referat Budżetowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2019-OJS211-516703-pl Ogłoszenie osprostowaniu.pdf"

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.38.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie Inwestora"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna przedsięwzięcia"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta_Informacyjna_Przedsiewziecia_2017.doc

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna