Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 3 Przekrój poprzeczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 2 Przekrój podłużny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 1 PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Rynek STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "00 Opinia techniczna Rynek 01 P.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRZEDMIAR Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka w sprawie wystąpienia z wnioskiem do CPPC o zakup sprzętu elektronicznego dla ustrońskich szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzeniews. zdalnego nauczania.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoływ okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostekoswiaty.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzenie ws.zdalnego nauczania.doc1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoły wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oswiaty.doc(.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.2/2020 zmieniajace zarządzenie ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7/2020 ws. wprowadzenia do stosowania Księgi głównej księgozbioru SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 ws. ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 ws. Regulaminu rekrutacji do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3/2020 ws Regulaminu wybagradzania PAiO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2020 ws. powołania Komisji stypendialnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2020 ws. przyjęcia Planu finansowego szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 23/2019 ws. Regulaminu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 22/2019 ws. powołania zespołów nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 21/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu dyżurów międzylekcyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 20/2019 ws. powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 18/2019 ws. dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16/20019 ws. wprowadzenia procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13/2019 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12.1/2019 zs. zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2019 ws. zmiany Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 w sprawie ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym do SP2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AGG.6733.000004.2020.MW - uzgodnienia - BIP.pdf"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna