Rejestr zmian w biuletynie

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf"

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik obwieszczenie-wszczęcie postępowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/P/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/K/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/K/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/P/2020 z dnia 6 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XIV/196/2020 z dnia 27.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XIV/196/2020 z dnia 27.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała Rady Miasta Ustroń NrXIV/196/2020 z dnia 27.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowe" na "uchwała RadyMiasta Ustroń Nr XIV/196/2020 z dnia 27.02.2020r. zmieniającauchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów iwysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XIV/196/2020 z dnia 27.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5 - zawieszenie zajęć w Szkole
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11/19/20 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.09.2020_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.10.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
RB-28S IV kwartał 2019r. - korekta nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S IV kwartał 2019r. - korekta nr 1"
Dotyczy dokumentu:
RB-NDS IV kwartał 2019r. - korekta nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS IV kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
RB-28S IV kwartał 2019r. - korekta nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S IV kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
RB-27S IV kwartał 2019r. - korekta nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S IV kwartał 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna