Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Hermanice - kadencja 2019 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Hermanice - kadencja 2019 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.16.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.13.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Ksiegowego w Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.35.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń ul.Lipowa-str.tyt. SSWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń ul.Lipowa-SSWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - teletechnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika - Projekt wykonawczy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika - Projekt budowlany.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt stałej organizacji ruchu.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt czasowej organizacji ruchu.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SSTWiORB - Gaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SSTWiORB - Gaz str tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - Gaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt branży gazowej.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Narada_koord_cz2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Narada_koord_cz1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinie do ZRID.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienia_branżowe.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja_projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.12.2019_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"SP2.ZP.271.3.01.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/18/19 w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-4112N_20190624_121956.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MX-4112N_20190624_122037.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.15.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 8/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi bocznej ul. Daszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi bocznej ul. Daszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.31.2019_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka dot. problemów dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej uczniów do szkół średnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka dot. problemów dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej uczniów do szkół średnich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka dot. problemów dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej uczniów do szkół średnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.06.2019

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna