Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020-OJS027-061696-pl Sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Audyt energetyczny P1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis techniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki - ocieplenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/19/20 w sprawie przyjęcia apelu do Władz Samorządowych Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/19/20 w sprawie przyjęcia apelu do Władz Samorządowych Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi obiektów sportowych w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.06.2020_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Identyfikator postępowania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2dff38a5-41fe-46c7-87e6-8cc18541f2b7.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik do SIWZ Instrukcja uzytkownika systemuminiPortal oraz ePUAP-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załączniki nr 3 i 5 doSIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020_Zalącznik_do_umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Grażyna Tekielak - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Piotr Kawka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Tadeusz Kadłubiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Janusz Stec - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Marek Raszka - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Krystian Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Anna Łukosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alojzy Sikora - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Piotr Borkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Czeslaw Matuszyński- dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Bożena Dziendziel - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Ilona Niedoba - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Małgorzata Pytel - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Izabela Koenig - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Katarzyna Kaźmierczak - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Mirosława Huma - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Joanna Gazda - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Zdzisław Dziendziel - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Wojsław Suchta - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Beata Krysta - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Iwona Werpachowska - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Leszek Szczypka - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Izabela Strzałkowska - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Dominika Jucha - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jolanta Kocyan - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Ewa Gruszczyk, zakończenie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Grażyna Tekielak, rozpoczęcie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Iwona Kulis - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jolanta Heller- dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Bronisława Noszczyk- dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Joanna Cieślar - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jolanta Cieślar - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alina Brudny - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Władysława Hernik - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Lidia Szkaradnik - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Barbara Nawrotek-Żmijewska - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majatkowe za rok 2012 - Krzysztof Krysta- kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Jan Gala - zakończenie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - M. Zawada - pierwsze oświadczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Monika Maksymczak - korekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Jan Gala - pierwsze oświadczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Waldemar Węglorz- kierownik referatu podatkowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alicja Wojtaszewska - inspektor WM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Zdzisław Brachaczek - inspektor OKS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jadwiga Górecka - inspektor IGG
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alicja Żyła - Naczelnik Wydziału SOiZK
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jan Gala - kierownik referatu budżetowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Michał Kozłowski - Naczelnik Wydziału WM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Monika Maksymczak - Naczelnik Wydziału SR
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Aleksandra Łuckoś - Skarbnik Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Ireneusz Staniek - Sekretarz Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majatkowe za rok 2012 - Jolanta Krajewska-Gojny - Zastępca Burmistrza Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Ireneusz Szarzec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.04.2020_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego i za wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin dziennika elektronicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin świetlicy szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Profilaktyczno - Wychowawczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka na religię/etykę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działaniach lobbingowych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obowiązujących przepisach RODO dotyczących transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpośredni link do transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bezpośredni link do transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obowiązujących przepisach RODO dotyczących transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan sesji tematycznych na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (P 1,2,4,5,6,7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział środków w ramach III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP 6)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 13/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 12/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (P 7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszeniowy kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie dotacji na realizacje zadania publicznego pn: XXVI Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.04.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 10/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/P/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/P/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.06.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna