Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 3 Przekrój poprzeczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 2 Przekrój podłużny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys 1 PZT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03 Rynek STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "00 Opinia techniczna Rynek 01 P.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PRZEDMIAR Robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.16.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.04.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka w sprawie wystąpienia z wnioskiem do CPPC o zakup sprzętu elektronicznego dla ustrońskich szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzeniews. zdalnego nauczania.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoływ okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostekoswiaty.doc.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9-2020 ws. zdalnego nauczania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 9.1-2020 zmieniające zarządzenie ws.zdalnego nauczania.doc1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 10-2020 ws. organizacji pracy szkoły wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oswiaty.doc(.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2020 ws. organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.2/2020 zmieniajace zarządzenie ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9.1 zmieniajace zarządzenie ws. zadalengo nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7/2020 ws. wprowadzenia do stosowania Księgi głównej księgozbioru SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 ws. ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 ws. Regulaminu rekrutacji do SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3/2020 ws Regulaminu wybagradzania PAiO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2020 ws. powołania Komisji stypendialnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2020 ws. przyjęcia Planu finansowego szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 23/2019 ws. Regulaminu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 22/2019 ws. powołania zespołów nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 21/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu dyżurów międzylekcyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 20/2019 ws. powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 18/2019 ws. dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 16/20019 ws. wprowadzenia procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14/2019 ws. wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 13/2019 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12.1/2019 zs. zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2019 ws. zmiany Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2020 w sprawie ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym do SP2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "AGG.6733.000004.2020.MW - uzgodnienia - BIP.pdf"

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna