Rejestr zmian w biuletynie

22.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarząd i Dane Teleadresowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd i Dane Teleadresowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarząd i dane teleadresowe"
Dotyczy dokumentu:
Zarząd i Dane Teleadresowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarząd i Dane Teleadresowe.docx
Dotyczy dokumentu:
Zarząd i Dane Teleadresowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie polepszenia warunków dojazdu do osiedla Leśny Zakątek w Hermanicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.23.2020_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Dariusz Śleziona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Mirosław Szuba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Paweł Sztefek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Daria Staniek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Roman Siwiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Damian Ryszawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Piotr Roman
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Aleksander Poniatowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Bożena Piwowar
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radna Rady Miasta Ustroń Jadwiga Krężelok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Artur Kluz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Wincenty Janus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radny Rady Miasta Ustroń Sławomir Haratyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe - ZastępcaPrzewodniczącego Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka" na "Oświadczeniemajątkowe - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS II kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z II kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N II kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N II kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N II kwartał 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S II kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S II kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S I kwartał 2020 r. - Korekta nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2019 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Bilans i RZiS za 2020 rok" na "Bilans iRZiS za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Bilans i RZiS za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.24.2020_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka (remont dachu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.24.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta Ustroń na sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta Ustroń na sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta Ustroń na sierpień 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu ul. Podgórska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.15.2020_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.10.2020_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacje budynków komunalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.17.2020_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds.szkoły w SP1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds.szkoły w SP1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.18.2020.CZ2_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych budowy i rozbudowy dróg gminnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.18.2020.CZ1_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.23.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"

17.07.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KWESTIONARIUSZ OSOBOWY"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.18.2020_Pytania_i_odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wskazanie terenów"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XVI/229/2020 RADY MIASTA USTROŃ wsprawie m.p.z.p. w rejonie góry Równica"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZASADNIENIE"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NAŚRODOWISKO"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Położenie geograficzne"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.28.2020_Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna