Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020-OJS027-061696-pl Sprostowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Audyt energetyczny P1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis techniczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki - ocieplenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWIORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2020 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/19/20 w sprawie przyjęcia apelu do Władz Samorządowych Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/19/20 w sprawie przyjęcia apelu do Władz Samorządowych Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko strażnika miejskiego (aplikanta) Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi obiektów sportowych w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.06.2020_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Identyfikator postępowania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2dff38a5-41fe-46c7-87e6-8cc18541f2b7.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik do SIWZ Instrukcja uzytkownika systemuminiPortal oraz ePUAP-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załączniki nr 3 i 5 doSIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 4 do SIWZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 2 do SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020_Zalącznik_do_umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020 - Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.08.2020_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Grażyna Tekielak - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Piotr Kawka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Tadeusz Kadłubiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Janusz Stec - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Marek Raszka - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Krystian Wałach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Anna Łukosz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alojzy Sikora - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Piotr Borkowski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Czeslaw Matuszyński- dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Bożena Dziendziel - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Ilona Niedoba - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Małgorzata Pytel - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Izabela Koenig - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Katarzyna Kaźmierczak - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Mirosława Huma - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Joanna Gazda - pracownik MOPS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Zdzisław Dziendziel - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 -Wojsław Suchta - kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Beata Krysta - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Iwona Werpachowska - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Leszek Szczypka - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Izabela Strzałkowska - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Dominika Jucha - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jolanta Kocyan - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Ewa Gruszczyk, zakończenie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Grażyna Tekielak, rozpoczęcie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Iwona Kulis - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jolanta Heller- dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Bronisława Noszczyk- dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Joanna Cieślar - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jolanta Cieślar - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alina Brudny - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Władysława Hernik - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Lidia Szkaradnik - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Barbara Nawrotek-Żmijewska - dyrektor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majatkowe za rok 2012 - Krzysztof Krysta- kierownik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Jan Gala - zakończenie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - M. Zawada - pierwsze oświadczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Monika Maksymczak - korekta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Jan Gala - pierwsze oświadczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Waldemar Węglorz- kierownik referatu podatkowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alicja Wojtaszewska - inspektor WM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Zdzisław Brachaczek - inspektor OKS
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jadwiga Górecka - inspektor IGG
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Alicja Żyła - Naczelnik Wydziału SOiZK
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Jan Gala - kierownik referatu budżetowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Michał Kozłowski - Naczelnik Wydziału WM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Monika Maksymczak - Naczelnik Wydziału SR
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Aleksandra Łuckoś - Skarbnik Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe za rok 2012 - Ireneusz Staniek - Sekretarz Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majatkowe za rok 2012 - Jolanta Krajewska-Gojny - Zastępca Burmistrza Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Ireneusz Szarzec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.04.2020_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego i za wyniki sportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin dziennika elektronicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin świetlicy szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Profilaktyczno - Wychowawczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka na religię/etykę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin rekrutacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działaniach lobbingowych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o obowiązujących przepisach RODO dotyczących transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bezpośredni link do transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bezpośredni link do transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o obowiązujących przepisach RODO dotyczących transmisji obrad Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan sesji tematycznych na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (P 1,2,4,5,6,7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podział środków w ramach III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP 6)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 13/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 12/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 18 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (P 7)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 (SP 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszeniowy kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Powołanie Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w roku 2020 w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Zdrowotnego w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przyznanie dotacji na realizacje zadania publicznego pn: XXVI Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.04.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z dnia 17 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 10/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli i pracy Komisji na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/P/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/P/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 (remont elewacji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.06.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna