Rejestr zmian w biuletynie

03.08.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Miejski Dom Spokojnej Starości w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Gazeta Ustrońska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Muzeum Ustrońskie w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Miejska Biblioteka Publiczna w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu za 2017 rok do katalogu Urząd Miasta Ustroń w menu przedmiotowym

31.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu OSP Polana do katalogu Tryb małych zleceń - na podstawie art. 19 Ustawy o działalności poż. publicznego i o wolontariacie w menu podmiotowym

20.07.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwały do katalogu Termy Ustroń Sp. z o.o. w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termy Ustroń Sp. z o.o. do katalogu Spółki prawa handlowego w menu podmiotowym

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...następna