Rejestr zmian w biuletynie

28.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert- I edycja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert- I edycja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 398/2019 BurmistrzaMiasta Ustroń "
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert- I edycja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.39.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/144/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/143/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.39.2019_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji pomp ciepła)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.39.2019_Zmiana treści SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odnieruchomości na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 24.10.2019r. wsprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok2020
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/142/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XI/141/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym - Referat Budżetowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym - Referat Budżetowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2019-OJS211-516703-pl Ogłoszenie osprostowaniu.pdf"

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.500.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.38.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na cele reklamowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie Inwestora"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta informacyjna przedsięwzięcia"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta_Informacyjna_Przedsiewziecia_2017.doc

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna