Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Hermanice - kadencja 2019 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Hermanice - kadencja 2019 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.16.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 6.000.000,00 zł
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.13.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Ksiegowego w Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru"

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.35.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń ul.Lipowa-str.tyt. SSWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń ul.Lipowa-SSWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - teletechnika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika - Projekt wykonawczy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Teletechnika - Projekt budowlany.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt stałej organizacji ruchu.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt czasowej organizacji ruchu.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SSTWiORB - Gaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SSTWiORB - Gaz str tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót - Gaz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt branży gazowej.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Narada_koord_cz2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Narada_koord_cz1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinie do ZRID.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienia_branżowe.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja_projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - Załączniki nr 2,3,5,6,8 doSIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.17.2019 - SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa ul. Lipowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.12.2019_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz sal dydaktycznych Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"SP2.ZP.271.3.01.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/18/19 w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-4112N_20190624_121956.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MX-4112N_20190624_122037.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.15.2019_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 8/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr 7/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi bocznej ul. Daszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja drogi bocznej ul. Daszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.31.2019_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka dot. problemów dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej uczniów do szkół średnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka dot. problemów dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej uczniów do szkół średnich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Pawła Sztefka dot. problemów dostępności komunikacji zbiorowej dowożącej uczniów do szkół średnich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... następna