Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33/P/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32/K/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia średnich cenjednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2020/2021."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyznania nieruchomościzamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa narzecz Gminy Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcieumowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy latai odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustanowienia służebnościprzechodu i przejazdu na gruncie gminnym."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianęnieruchomości położonych przy ul. Myśliwskiej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniuw granicach następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą,Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły,Akacjowej, Katowickiej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawiezarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokościwynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na rok2020."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytudługoterminowego."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dlaBurmistrza Miasta Ustroń za 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzeniasprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu za rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wotum zaufania dla BurmistrzaMiasta Ustroń za rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5 (wymiana oświetlenia)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5 (wymiana oświetlenia)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.22.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 21/19/20 w sprawie wyników klasyfikacjirocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej ucznia w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej ucznia w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_20_19_20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/19/20 w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej ucznia w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/19/20 w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Miasta Ustroń za rok 2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RAPORT o STANIE MIASTA za ROK 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń (wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.21.2020_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji istatystycznej liczbie uczniów na rok 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji istatystycznej liczbie uczniów na rok 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacjii statystycznej liczbie uczniów na rok 2020.pdf" na "Ogłoszenie opodstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji istatystycznej liczbie uczniów na rok 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 5 czerwca 2020 r., przeznaczenie nieruchomości - do najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniesienie aportu do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. Myśliwska 10
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie sieci i przyłączy"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Rzut piwnica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Rzut parteru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Rzut parteru i sali gimnastycznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Rzut II Piętra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Rzut I Piętra.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.19.2020_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_540106286-N-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.19.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1 (modernizacja instalacji elektrycznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.20.2020_Pytania i odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.20.2020_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłszenia_540106254-N-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XVII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad XVII.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XVII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zwołanie XVII sesji.docx.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zwołanie XVII sesji.docx
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad XVII.pdf
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku - Białej z dnia 16 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIENR 44/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie siedziby OKW nr 6 wUstroniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie siedziby OKW nr 3 wUstroniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MX-4112N_20200617_101801.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 12 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MX-4112N_20200617_101801.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 17 czerwca 2020r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 43/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 43/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna