Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna SP2 - rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna SP2 - rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin świetlicy szkolnej SP2 Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin stołówki szkolnej - rok szkolny 2018 - 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych - od roku szkolnego 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin ochrony danych osobowych w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w UStroniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin stołówki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin świetlicy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulasmin turystyki i wycieczek szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut SP2 Ustroń - dokument ujednolicony - stan na 24 września 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan lekcji i przerw w SP2 Ustroń - od roku szkolnego 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja i dane teleadresowe SP2 Ustroń - od roku szkolnego 2018-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - 2018 ws. powołania komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego - zanonimizowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 24 - 2018 zmieniające Zarządzenie nr 14 - 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23 - 2018 ws. sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21 - 2018 ws. wpowadzenia instrukcji postępowania ALFA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21 - 2018 ws. wpowadzenia instrukcji postępowania ALFA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 21 - 2018 ws. wprowadzenia instrukcjipostępowania ALFA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21 - 2018 ws. wpowadzenia instrukcji postępowania ALFA
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 20 - 2018 ws.wpowadzenia instrukcji postępowania ALFA" na "Zarządzenie nr 21 - 2018ws. wpowadzenia instrukcji postępowania ALFA"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 22 - 2018 ws. ustalenia wykazu materiałów niezbędnych do wykonywania czynności nauczyciela SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21 - 2018 ws. wpowadzenia instrukcji postępowania ALFA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20 - 2018 ws. wprowadzenia Rejestru wyjść grupowych uczniów SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 19 - 2018 ws. Regulaminu turystyki i wycieczek szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18 - 2018 ws. powołania szkolnych komisji konkursowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 17 - 2018 ws. Polityki ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16 - 2018 ws. dodatkowych dni wolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15 - 2018 ws. powołania zespołów ds. ppp
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14-2018 ws. wysokości opłat za wynajem obiektów szkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie 13 - 2018 ws. oceny pracy nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie 12-2018 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9 -2018 w sprawie określenia warunków korzystania z bezpłatnych podreczników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3-2018 w sprawie ewidencjonowania czasu pracy pracowniów SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10-2018 ws. powołania komisji kwalifikacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprzęt do utrzymania czystości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przebieg procesu sprzatania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "plan higieny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "instrukcja czyszczenia toalety.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "instrukcja BHP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.04.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.78.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Architektury i Godpodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Architektury i Godpodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Architektury i Godpodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla osób biorących udział wrekrutacji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Architektury i Godpodarki Gruntami w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na grudzień 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.03.2019_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 382/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 382/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie projektu uchwały dotyczącejokreślenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 382/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały dotyczącej określenia wysokościstawki opłaty uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 382/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie projektu zmiany uchwały w sprawiezarządzenia inkasa (...)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 383/2018 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 5 grudnia w sprawie przeprowadzenia konsultacjiprojektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określeniainkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku odnieruchomości, podatku rolnym, podatku lesnym, łącznym zobowiązaniupieniężnym i opłacie uzdrowiskowej. " na "Zarządzenie Nr 383/2018Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia w sprawie przeprowadzeniakonsultacji projektu zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia inkasaoraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wpodatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku lesnym, łącznymzobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany uchwały dotyczacej zarządzeniainkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasow podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku lesnym, łącznymzobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 383/2018 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 5 grudnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwałydotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów iwysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatkurolnym, podatku lesnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacieuzdrowiskowej. "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/onspektora w Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... następna