Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 262/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r.  w dniach od 06 wrzesnia 2021r do 10 wrzesnia 2021r.  odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej . Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Adriana Strządała.

 

Link do strony konsultacji:https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 262/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Informację opublikował:Adriana Strządała
Data publikacji:31.08.2021 10:58
Informację aktualizował:Adriana Strządała
Data aktualizacji:31.08.2021 11:21